Chlazení vstřikolisů

Montáž nových rozvodů chlazení na vstřikovacích lisech s možností regulace průtoku chladící vody v jednotlivých sekcích forem

  • úprava zapojení rozvodů chlazení a hydrauliky u 15 ks vstřikovacích lisů
  • montáž a zapojení nových Flowmetrů a rozvodů chlazení všech vstřikovacích lisů
  • montáž  a zapojení nových temperačních jednotek pro předehřev forem  u všech vstřikovacích lisů
  • napojení jednotlivých strojů na nové rozvody chlazení

Fotogalerie