Akumulační dopravník DAx18

Naše firma provedla návrh, výrobu a montáž akumulačního dopravníku

  • akumulační dopravník slouží k mimoúrovňové mezikooperační dopravě dílů a jejich akumulaci
  • akumulační dopravník je instalován nad stávající technologií FOAMING čímž došlo k výrazné   úspoře potřebného manipulačního prostoru a počtu operátorů pro danou výrobní operaci
  • hlavní konstrukce dopravníku je konstruována pro celkem 3 nezávislé dráhy – nyní instalovány 2
  • každá dráha pojme 18 ks dílů (dáno celkovou délkou konstrukce)
  • řízeno systémem SIEMENS